ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΤΕΙΑΣ, 5-6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023

Friday 29 Σεπτεμβρίου 2023
Διεθνές Υβριδικό Συνέδριο για την Αρχαιολογίας της Πειρατείας, 5-6 Οκτωβρίου 2023

Η πειρατεία αποτελεί ένα πολυσύνθετο και εξαιρετικά δυναμικό φαινόμενο, με επίδραση σε πολλούς τομείς ενός πολιτισμού, όπως η πολιτική, η κοινωνική και η οικιστική οργάνωση, η οικονομία, η δημογραφία, η τέχνη, η  πολεμική και η ναυτική τεχνολογία. Ως εκ τούτου, προκαλεί έκπληξη η διαπίστωση ότι σπανίζουν οι απόπειρες αρχαιολογικής διερεύνησης του φαινομένου. 

Την κατάσταση αυτή επιχειρεί να ανατρέψει το συνέδριο  «Η αρχαιολογία της πειρατείας στην αρχαιότητα», το οποίο επικεντρώθηκε στην πειρατική δραστηριότητα στον ελλαδικό χώρο και στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου  από τους προϊστορικούς έως τους ρωμαϊκούς χρόνους. Το συνέδριο στοχεύει στην ανάπτυξη ερευνητικού διαλόγου μεταξύ μελετητών διαφορετικών χρονικών περιόδων και περιοχών με επίκεντρο  το  φαινόμενο της πειρατείας και την αρχαιολογική διερεύνησή του, μέσω τόσο της επανεξέτασης θέσεων και ευρημάτων υπό το πρίσμα της αρχαιολογικής διερεύνησης της πειρατείας, όσο και μέσω της παρουσίασης συνθετικών μελετών για περιοχές ή για κατηγορίες αρχαιολογικού υλικού που σχετίζονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με το φαινόμενο της πειρατείας.

Ενδεικτικοί θεματικοί άξονες του συνεδρίου:

 • θέσεις και περιοχές που σχετίζονται με την πειρατεία (π.χ. ως  ορμητήρια, αγορές ή στόχοι επιδρομών),
 • αρχαιολογικό υλικό που επιτρέπει τη μελέτη της πειρατείας (π.χ.  εικονογραφία, αμυντικά συστήματα, όπλα),
 • η συμβολή των γραπτών πηγών στην αρχαιολογική διερεύνηση της πειρατείας,
 • πειρατεία και αρχαία οικονομία,
 • επιδράσεις της πειρατείας στην κοινωνική, την πολιτική και την αμυντική οργάνωση,
 • σύνδεση της πειρατείας με την εξέλιξη της ναυπήγησης και της ναυτικής τεχνολογίας,
 • πειρατεία και ενάλια αρχαιολογία,
 • πρόσληψη και ερμηνεία της πειρατείας στα μουσεία και τη λαϊκή  κουλτούρα (π.χ. κινηματογράφος).

Όλες οι ανακοινώσεις θα δημοσιευθούν στον τόμο των πρακτικών στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα, οι οποίες είναι οι επίσημες γλώσσες του συνεδρίου. Επισημαίνεται ότι είναι εξασφαλισμένη η χρηματοδότηση της έκδοσης των  πρακτικών του συνεδρίου, η οποία πιθανότατα θα πραγματοποιηθεί σε σειρά εκδόσεων του Ε.Κ.Π.Α. Για να καταστεί εφικτή η έκδοση αυτή όμως, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των κειμένων για τα πρακτικά ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2023, χωρίς δυνατότητα περαιτέρω παράτασης.

 

Επιστημονική Επιτροπή

 • Ομ. Καθ. Νότα Κούρου, Ε.Κ.Π.Α.
 • Ομ. Καθ. Νάγια Σγουρίτσα, Ε.Κ.Π.Α.
 • Καθ. Παυλίνα Καραναστάση, Πανεπιστήμιο Κρήτης
 • Καθ. Αλέξανδρος Μαζαράκης Αινιάν, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 • Καθ. Ελένη Μανακίδου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • Καθ. Διαμαντής Παναγιωτόπουλος, Πανεπιστήμιο Χαϊδελβέργης
 • Καθ. Δημήτρης Πλάντζος, Ε.Κ.Π.Α. 
 • Καθ. Γιάννης Παπαδάτος, Ε.Κ.Π.Α.
 • Καθ. Μανόλης Στεφανάκης, Πανεπιστήμιο  Αιγαίου
 • Αναπλ. Καθ. Ανδρέας Βλαχόπουλος, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
 • Αναπλ. Καθ. Λευτέρης Πλάτων, Ε.Κ.Π.Α. 
 • Αναπλ. Καθ. Στέλιος Κατάκης, Ε.Κ.Π.Α. 
 • Αναπλ. Καθ. Ευρυδίκη Κεφαλίδου, Ε.Κ.Π.Α. 
 • Αναπλ. Καθ. Γιώργος Βαβουρανάκης, Ε.Κ.Π.Α. 
 • Αναπλ. Καθ. Κωνσταντίνος Κοπανιάς, Ε.Κ.Π.Α.
 • Αναπλ. Καθ. Αντώνης Κοτσώνας,  Πανεπιστήμιο Νέας Υόρκης
 • Επικ. Καθ. Γιώργος Κουτσουφλάκης,  Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 • Επικ. Καθ. Μάρλεν Μούλιου, Ε.Κ.Π.Α. 
 • Επικ. Καθ. Νικόλας Δημάκης, Ε.Κ.Π.Α. 
 • Επικ. Καθ. Βασίλης Πετράκης, Ε.Κ.Π.Α.

Οργανωτική Επιτροπή 

 • Δρ Βαγγέλης Σαμαράς, Ε.Κ.Π.Α. 
 • Δρ Ορέστης Γουλάκος, Ε.Κ.Π.Α. 
 • Νάντια Γιαγκουδάκη, Ε.Κ.Π.Α. 
 • Παναγιώτης Γουνελάς, Πανεπιστήμιο Κρήτης 
 • Αλεξάνδρα Μάλλιου, Ε.Κ.Π.Α.
 • Κωνσταντίνος Παντζούρης, Ε.Κ.Π.Α.
 • Δημήτρης Σακκάς, Ε.Κ.Π.Α.

Το  συνέδριο  διοργανώθηκε  στο  πλαίσιο  του  ερευνητικού προγράμματος «Από την αρχαιολογία της πειρατείας στην πειρατική αρχαιολογία. Η πειρατεία στις ελληνικές θάλασσες από τους προϊστορικούς έως τους ρωμαϊκούς χρόνους» (Α.Π.Πειρ.Α.), το οποίο υποστηρίζεται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) στο πλαίσιο της Δράσης «2η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.  για την ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών» (Αριθμός Έργου: 34). Περισσότερα για το πρόγραμμα αυτό στον ιστότοπο APPirA – Archaeological Research Project